Home – Cloud

Zie het ongeziene met Hexagons Smart Advisor

Ondersteunende kunstmatige intelligentie staat klaar voor de openbare orde en veiligheid
Ontsluit het potentieel van kunstmatige intelligentie (AI in het Engels) en machinaal leren (ML) met HxGN OnCall Dispatch | Smart Advisor. Uniek en innovatief, Smart Advisor biedt essentiele inzichten en vult operationele blinde vlekken in bij complexe, zich ontwikkelende noodsituaties.

Leer Smart Advisor beter kennen

Smart Advisor is volledig geïntegreerd met HxGN OnCall Dispatch en I/CAD 9.4 en maakt gebruik van een verzameling autonome, analytische software-agents om:

Digital-Insight_100x100
Bruikbare inzichten te bieden tijdens complexe noodsituaties, van grote, snel optredende gebeurtenissen tot herhaalde overtredingen en daarmee samenhangende incidenten
Real-Time_100x100
Meer patronen te detecteren en koppelingen tussen gebeurtenissen door middel van realtime gegevensanalyse
Eye_100x100
Beter gebruik te maken van incident management (computer-aided-dispatch- of CAD) gegevens om een tweede paar ogen te bieden dat gebruikers ervan verzekert dat cruciale verbanden niet over het hoofd worden gezien

Met Smart Advisor heeft de gebruiker altijd de touwtjes in handen

Als er patronen in de gegevens worden herkend, geeft Smart Advisor aanpasbare meldingen die besluitvormers in staat stellen belangrijke informatie direct te beoordelen, te delen en ernaar te handelen.

Het AI-voordeel

Een ondersteunende AI-oplossing die de overvloed aan operationele gegevens ontleedt om tijdige inzichten te bieden

De toekomst van AI in openbare orde en veiligheid

Oplossingen die gebruikmaken van AI en ML, in combinatie met historische en realtime gegevens, maken continue, autonome beoordeling mogelijk die efficiënter, effectiever en meer schaalbaar is dan alleen handmatige bewaking van video, alarmen en gemeenschappelijk operationele beelden.

In een recent IDC-rapport wordt AI omschreven als „onontkoombaar” en wordt voorspeld dat tegen het jaar 2025 90% van de nieuwe bedrijfsapps AI zullen bevatten.

Bron: IDC, Top 10 Global Public Safety Technology Trends, Doc # US44608219, juni 2020

De wereld vertrouwt Hexagon

Wij beschermen één op de negen mensen.

Van New York tot Nieuw-Zeeland vertrouwen bijna een miljard mensen op de openbare orde en veiligheidsoplossingen van Hexagon.

We zijn een vertrouwde adviseur.

Hexagon heeft sinds het begin van de jaren negentig de weg vrijgemaakt voor op kaarten gebaseerde CAD-systemen en fungeert al bijna dertig jaar als marktleider en vertrouwd partner.

Wij staan voor innovatie.

Wij zijn de eersten die volledig geïntegreerde AI en ML aanbieden voor de openbare orde en veiligheidsbranche, om ervoor te zorgen dat onze klanten de beste technologieën tot hun beschikking hebben.

Klaar om te beginnen?

Smart Advisor is betaalbaar en beschikbaar in de Cloud.